niedziela, 25 czerwca 2017

Głosując pamiętajcie o nich:(

Przewodniczący rady powiatu i członkowie zarządu powiatu (wymienieni w piśmie z 27 kwietnia 2017 r.) w okresie od 2008 r. do 2015 r. pobrali diety, których wysokość przewyższała kwoty dopuszczalne przepisami ustawy.
Kwoty przewyższające kwoty dopuszczalnych diet zgodnych z prawem powszechnie obowiązującym podane są w piśmie z 19 maja 2017 r.
Cytat z pisma z 19 czerwca 2017 r.: „nikt z członków zarządu ani nikt z radnych nie zwrócili żadnej części kwot z diet”.O tzw. aferze dietowej czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2015/04/rozpasane-diety.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2015/04/rozpasane-diety-2.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/09/s-nie-udostepnia-informacji-publicznej.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/01/czonkowie-zarzadu-powiatu-wodawskiego.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/niedostepne-informacje-na-temat-kwot.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/dalej-radzi-gdzie-sie-da.html

sobota, 17 czerwca 2017

Przejedli i przepili (więcej niż trzecią część budżetu tzw. gali)

21 kwietnia 2017 roku na tzw. gali Wschody Powiatu Włodawskiego, która kosztowała ponad 20 tys. zł. zapłacono 7,5 tys. zł. za catering, 4,5 tys. zł za 3 statuetki-nagrody (wręczona m. in. „Osobowości Roku 2016” Stanisławowi Bajowi), ponad 6 tys. zł. kosztowały wydruki, film promocyjny z tzw. gali i występ Natalii Wilk (informacje uzyskane drogą informacji publicznej ze starostwa).
W tzw. gali miało wziąć udział ponad 120 działaczy z Andrzejem Romańczukiem (PSL, starosta), Adamem Panasiukiem (PSL, wicestarosta), Piotrem Deniszczukiem (PSL, starosta), Romanem Cholewą (PSL, starosta), Sławomirem Sosnowskim (PSL, marszałek) na czele.
Twórczyni statuetek Annie Różyckiej 19 kwietnia 2017 roku w Muzeum Zespole Synagogalnym we Włodawie dyrektor Anita Lewczuk vel Leoniuk (kapituła tzw. konkursu Wschody Powiatu Włodawskiego) otworzyła wystawę.


Sprawujący władzę bankietują zdobywając głosy przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi 2018 roku a w trudnym położeniu włodawskie hospicjum aż prosi się o dofinansowanie i ukończenie budowy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

czwartek, 15 czerwca 2017

Odpowiedzialni za taki stan rzeczy w muzeum

Pierwszy z celów ustawowych i statutowych jaki winno realizować muzeum to gromadzenie zabytków. Dyrektor muzeum na wniosek o informację publiczną sformułowany: „ile nowych muzealiów zaewidencjonowano od 1 IX 2015 do dnia dzisiejszego?” 27 kwietnia 2017 roku odpowiada: „w okresie od 1.09.2015 Muzeum nie dokonało zakupu muzealiów”. Od 1 września 2015 roku dyrektorem muzeum jest Anita Lewczuk vel Leoniuk.
Na wniosek o informację publiczną dotyczącą działalności naukowej (wymóg ustawowy i statutowy) w tym samym okresie dyrektor wymienia działalności takie jak: „przepisywanie i redagowanie Księgi Pamięci Włodawy i Okolic, której tłumaczenie ręczne nie posiadało wersji elektronicznej”. Przypominam księgę pamięci muzeum otrzymało w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku i zaraz była tłumaczona. „Z księgi” doktoryzował się dyrektor muzeum negatywnie zweryfikowany oficer SB Krzysztof K...
Na wniosek o informację publiczną dotyczący kwalifikacji naukowych pracowników muzeum, podania ich profesji, osiągnięć naukowych, publikacji naukowych itd. Anita Lewczuk vel Leoniuk odpowiada: „w działalności o której pisłam biorą udział zarówno pracownicy muzeum jak i osoby współpracujące, w tym wolontariusze”.
Na wniosek o: „poinformowanie, czy wszystkie zbiory są zewidencjonowane i opracowane naukowo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i kiedy było ostatnie skontrum?” Anita Lewczuk vel Leoniuk 19 maja 2017 roku odpowiada: „muzeum działa zgonie z obowiązujący przepisami prawa więc zbiory są ewidencjonowane i opracowywane. Obecnie trwa inwentaryzacja zbiorów.”

Budżet muzeum za I kwartał 2017 roku to 115 tys. zł. Ponad połowa z tej kwoty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Liczba etatów w muzeum: 5,5; etaty kierownicze: 2,5. W I kwartale było 497 wejść biletowanych.
Zbiory muzeum obejmują ogółem 2351 muzealiów, w tym:
sztuka: 230,
etnografia: 1424,
militaria: 20,
numizmaty: 398,
fotografia: 125,
kartografia: 10,
archiwalia: 144.

środa, 14 czerwca 2017

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przepracowuje się

Jak informuje prokuraturę Powiatowy Rzecznik Konsumentów Małgorzata D. od 1 stycznia do 23 grudnia 2016 roku rzecznik „wszczął 92 interwencje pisemne do przedsiębiorców na wnioski konsumentów”. Średnio miesięcznie to daje niecałe 8 wniosków. Przeliczając na dni robocze, dziennie to nie całe 0,4 wniosku.
Za to pobierająca pensję ze starostwa Małgorzata D. chętnie bierze udział z ramienia starostwa jako juror w konkursach piosenki.

czwartek, 8 czerwca 2017

Papierosek

Zatrudnieni w tzw. sądzie na papierosku w trakcie godzin pracy przed wejściem do tzw. sądu. Między innymi podający się za tzw. ssr Andrzej B. (kierujący pojazdem Andrzej B. zatrzymany przez drogówkę był pod wpływem alkoholu, 1,8 promila alkoholu we krwi, tłumaczył się, że z libacji został wezwany do chorego taty).