czwartek, 19 października 2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie zadłużenia (2)

Od 1 października 2017 roku SPZOZ we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie swojego zadłużenia na koniec III kwartału 2017 roku. Nie informuje także, czy świadczy zabiegi odpłatne i jakie pozyskano za nie środki w III kwartale 2017 roku?

O wcześniejszym zadłużeniu i nieudzielaniu informacji publicznej przez SPZOZ czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/10/zaduzenie-szpitala-po-i-poroczu-2017-r.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/samodzielny-publiczny-zespo-opieki.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/zaduzenie-szpitala-na-dzien-31-marca.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/12/zaduzenie-szpitala-24-miliony-zotych-1.html


Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej. Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.

Cała katolicka Polska i Watykan są zaniepokojeni...

Urząd Gminy w Hannie przejął czynny zabytkowy, drewniany kościół parafialny (dawna cerkiew unicka) w Hannie.

Ile osób w sezonie letnim 2017 roku odpoczywało nad jeziorem Białym?

„Starostwo Powiatowe we Włodawie nie prowadzi ewidencji osób wypoczywających na terenie Powiatu Włodawskiego.
Emilia Łysak, Sekretariat, Starostwo Powiatowe we Włodawie”

„Urząd Gminy Włodawa informuje, iż nie prowadzi statystyk ilości osób wypoczywających nad Jeziorem Białym w Okunince.
Z poważaniem Marta Wawryszuk - kierownik referatu oświaty, sportu i turystyki, Urząd Gminy we Włodawie”

„Urząd Gminy Włodawa informuje, iż nie prowadzi statystyk ilości osób wypoczywających nad Jeziorem Białym w Okunince.
Pozdrawiam Radosław Cenkała, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urząd Gminy Włodawa”Jak tłumaczyć brak wiedzy?

Informacja ta jest niezbędna chociażby celem zapewnienia bezpieczeństwa odpoczywającym nad jeziorem... Chodzi o tysiące, dziesiątki tysięcy a może i setki tysięcy ludzi...  

środa, 18 października 2017

Ile stworzono nowych miejsc pracy w gminie Hanna?

Na pytania o nowe miejsca pracy w gminie Hanna:

1. ile stworzono nowych miejsc pracy, ile ubyło miejsc pracy w gminie od ostatnich wyborów samorządowych 2014 r?
2. ile Urząd Gminy utworzył/zlikwidował nowych miejsc pracy, od ostatnich wyborów samorządowych 2014 r?
3. jak zmieniła się liczba etatów w Urzędzie Gminy od ostatnich wyborów samorządowych 2014 r?

Urząd Gminy Hanna odpowiada:

„1. Miejsca pracy w gminie od ostatnich wyborów 2014 - brak danych.
2. Utworzone/zlikwidowane miejsca pracy
Rok 2014 - 1 etat ( zatrudniony sezonowo robotnik gospodarczy)
Rok 2015 - 16 etatów (zatrudnieni sezonowo robotnicy gospodarczy, pracownicy interwencyjni,)
Rok 2016 - 25 etatów (zatrudnieni sezonowo robotnicy gospodarczy, pracownicy interwencyjni)
Rok 2017 (na dzień 30.09.2017) - 8 etatów (w tym: zatrudnieni sezonowo robotnicy gospodarczy, pracownicy interwencyjni, ½ etatu pracownik gospodarczy umowa na czas nieokreślony)
Zlikwidowane miejsca pracy 0
3. Jak zmieniała się liczba etatów w urzędzie - patrz pkt 2

Jolanta Goleman, sekretarz gminy”

poniedziałek, 16 października 2017

Andrzej R. - najgorszy s. w historii powiatu włodawskiego (7)

Partia i urząd na czele, którego stoi Andrzej R. zbojkotowały posiedzenie (2 października 2017 roku) Parlamentarnego Zespołu do spraw Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim.
Mieszkańcy powiatu i miasta od dziesięcioleci zabiegają o powstanie przejść granicznych z Białorusią i Ukrainą.