środa, 26 lipca 2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie zadłużenia

Od 5 lipca 2017 roku SPZOZ we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie swojego zadłużenia na koniec II kwartału 2017 roku. Nie informuje także, czy świadczy zabiegi odpłatne i jakie pozyskano za nie środki w II kwartale 2017 roku?

O wcześniejszym zadłużeniub SPZOZ czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/zaduzenie-szpitala-na-dzien-31-marca.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/12/zaduzenie-szpitala-24-miliony-zotych-1.html


Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej. Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.

poniedziałek, 24 lipca 2017

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (2)

Tzw. sąd w tzw. postępowaniach wymienionych w publikacji: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-psl.htmlNIE ROZPATRZYŁ WNIOSKÓW O WYŁĄCZENIE WSZYSTKICH TZW. SSR.
Kwalifikacja: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

środa, 19 lipca 2017

Nadeszło spóźnione pismo z Urzędu Gminy we Włodawie...Szczególnie polecam ostatni akapit.

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (1)

Podająca się za tzw. ssr Ewa L. (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/06/ewa-l.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/05/andrzej-bienko-podajacy-sie-za-tzw-ssr.html), będąca jednocześnie: prezesem sądu, przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dnia 29 czerwca 2017 roku w odstępach 15 minutowych „przy udziale Asesora Prokuratora Rejonowego we Włodawie Bartosza L.” podpisała 3 postanowienia jako przewodnicząca w II Wydziale Karnym.
Postanowienia dotyczyły:

1. II Kp 29/17, PR Ds 1126/16
- „nominatki” PSL (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/06/fikcyjny-konkurs-na-dyrektora-m.html)

2. II Kp 60/17, PR Ds 733/16
- nieudzielenia informacji publicznej przez Andrzeja R.
Czytaj więcej:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/hanna-gorajska-majewska-prokurator.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/andrzej-matysiewicz-prokurator.html

3. II Kp 97/17, PR Ds 45/17
- nieudzielenia informacji publicznej przez Andrzeja R.
Czytaj więcej:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/niedostepne-informacje-na-temat-kwot.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/wnioski-o-informacje-publiczna-do-spamu.html


Postanowienia uchybiały stanowi faktycznemu lub p. i podpisane były w interesie funkcjonariusza publicznego stojącego na czele powiatowego PSL i „nominatki” PSL. Ewa L. „wyczyściła i przetarła” drogę do wyborów samorządowych w 2018 roku powiatowemu PSL.

sobota, 15 lipca 2017

„zatopienie śmigłowca MI 2 w wodach jeziora Białego”

Franciszek Panasiuk (PSL) kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym we Włodawie informuje: „zgody na zatopienie śmigłowca MI 2 w wodach jeziora Białego, w miejscowości Okuninka, udzielił w dniu 22 sierpnia 2011 r. ówczesny Starosta Włodawski Wiesław Holaczuk” (PiS).
Czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/08/na-dnie-jeziora-biaego.html

WNIOSKI O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ DO SPAMU?

Zatrudnieni w starostwie: Emilia Ł., Adam Radosław O., Adam Panasiuk (PSL) twierdzą jakoby wnioski o udostępnienie informacji publicznej trafiały do spamu.
Kto odpowiada za takie sprofilowanie poczty i dlaczego wnioski wysyłane pocztą elektroniczną trafiające do spamu nie są rozpatrywane?

sobota, 8 lipca 2017

KTOKOLWIEK WIE..?

KTOKOLWIEK WIEDZIAŁBY O MIEJSCU POTEJEMNEGO POCHÓWKU EDWARDA TARASZKIEWICZA PS. „ŻELAZNY” (BRATA LEONA TARASZKIEWICZA PS. „JASTRZĄB”, czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/szczatki-zonierza-wykletego-powracaja.html), ZGINĄŁ 6 PAŹDZIERNIKA 1951 ROKU W ZBEREŻU PROSZONY JEST O KONTAKT NA E-MAIL: z.wokandy@gmail.com