poniedziałek, 11 grudnia 2017

Andrzej R. - najgorszy s. w historii powiatu włodawskiego (8)

Urząd, na którego czele stoi Andrzej R. w 2012 roku pozbył się muzeum w Sobiborze na rzecz Państwowego Muzeum na Majdanku. Lubelskie muzeum obecnie na terenie byłego obozu zagłady wznosi nowe budynki.W 2016 roku powiatowe muzeum we Włodawie, któremu podlegała filia w Sobiborze, zmieniło nazwę z Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na Muzeum - Zespół Synagogalny.
Aktualnie Andrzej R. po drugiej stronie torów, w zabudowie pozostałej po przystanku kolejowym w Sobiborze ma zamiar urządzić za 6,7 miliona złotych Centrum Edukacji Historycznej. W całym tym przedsięwzięciu finansowanym głównie z funduszy europejskich poza powiatem mają partycypować dwie gminy, fundacja L. oraz „król H.”.


sobota, 2 grudnia 2017

Nominowani do LISTY ANTYINNOWACYJNOŚCI POWIATU WŁODAWSKIEGO 2017

1) Tomasz Lewtak (tzw. ppr)

2) Marian Kupisz (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

3) Andrzej Bieńko (tzw. ssr)

4) Teresa Szpilewicz (dyrektor SPZOZ nominowana bez konkursu przez zarząd powiatu – cały zarząd z PSL)

5) Mariusz Telepko (PiS, Zastępcą Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej)

6) Wiesław Holaczuk (PiS, radny)

7) Maria Kunc (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

8) Franciszek Panasiuk (PSL, m.in.: kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa starostwa powiatowego)

9) Adam Panasiuk (PSL, m.in.: wicestarosta)

10) Ewa Lisowiec (prezes sądu, tzw. ssr)

11) Anita Lewczuk vel Leoniuk (dyrektor M. Zespołu Synagogalnego nominowana bez konkursu przez zarząd powiatu – cały zarząd z PSL)

12) Marzena Gawlińska-Dudzik (przewodnicząca w. sądu, tzw. ssr)

13) Dariusz Semeniuk (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

14) Marta Wawrzyszuk (kierownik Referatu Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy Włodawa)

15) Mariusz Snopek (zastępca prokuratora rejonowego, tzw. ppr)

16) Jolanta Sołoducha (prokurator rejonowy, tzw. ppr)

17) Grzegorz Dynkiewicz („Radca Prawny RP”)

18) Romuald Pryll (PSL, przewodniczący rady powiatu)

19) Małgorzata Dejneka (powiatowy rzecznik konsumentów)

20) Grażyna Kowalik (wójt Gminy Hanna)

21) Andrzej Kratiuk (sekretarz Gminy Włodawa)

22) Tadeusz Sawicki (wójt Gminy Włodawa)

23) Andrzej Romańczuk (PSL, m.in.: starosta)

24) Mirosława Dynkiewicz (PiS, radna)

25) Dagmara Dynkiewicz-Chorąży (przewodnicząca w. sądu)

26) Dariusz Gałkowski (tzw. ssr)

27) Joanna Łobacz (tzw. ppr)

28) Karina Fajer (tzw. ppr)

29) Danuta Ziętek-Zygmunt (przewodnicząca w. sądu, tzw. ssr)

30) Andrzej Bronisz (tzw. ssr)

piątek, 1 grudnia 2017

PLAY rozpatrzył reklamację na brak internetu 6 listopada 2017 roku

O braku internetu 6 listopada 2017 roku czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/11/6-listopada-2017-roku-cay-dzien-nie-byo.html
Oto wyjątki z reklamacji (nr zgłoszenia: 178271120):
1. „Sprawdziłam, że od od 6 do 7 listopada 2017 roku pobrał Pan łącznie 557,38 MB danych. Stacje nadawcze, z którymi łączy się Pana karta SIM pracują prawidłowo, mimo że są przeciążone.”
2. „Wskazywany przez Pana adres ul. [...], Włodawa znajduje się w oficjalnym zasięgu jedynie na zewnątrz budynków. W związku z czym mogą występować niedogodności w korzystaniu z usługi wewnątrz budynków.” :)
3. „usługi świadczymy prawidłowo”

wtorek, 28 listopada 2017

Ręka rękę...

Tzw. ppr Michał G. z tzw. Prokuratury Rejonowej w Chełmie „etatowo” podpisuje postanowienia w tzw. postępowaniach przeciwko tzw. ppr z Prokuratury Rejonowej we Włodawie, sygnatury akt, np.:
1) PR 3 Ds. 72.2017 (obejmuje 4 sprawy) – umorzenie śledztwa,
2) PR 3 Ds. 46.2017 – odmowa wszczęcia śledztwa.
Gdzie na przesłuchanie wzywany jest świadek? Do Włodawy! Tzw. ppr z tzw. Prokuratury Rejonowej we Włodawie winni być wyłączeni. Michał G. wzywa świadka do stawiennictwa w różnych miejscach w Polsce, niemal w tym samym czasie...

Postępowanie przeciwko tzw. ppr z tzw. Prokuratury Rejonowej w Chełmie „podejmuje” kto? Tzw. ppr Karina F. z tzw. Prokuratury Rejonowej we Włodawie (sygnatura akt PR Ds. 984.2017). Czym kończy się to tzw. postępowanie? Odmową wszczęcia śledztwa.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Zalepiony „lider”

Od miesięcy na bilbordzie ustawionym na rogu ulic: Piłsudskiego i Reymonta (bilbord zwrócony frontem do Starostwa Powiatowego, w którym rządzi niepodzielnie PSL) „spływał i strzępił się” ale przede wszystkim „straszył” plakat z europosłem, jednym z 5 wiceprezesów PSL Krzysztofem Hetmanem. Na tej wątpliwej ozdobie miasta już nie tak łatwo było zidentyfikować postać „lidera”. W końcu partyjni koledzy zlitowali się i kazali zalepić szefa „zagadkowymi” tekstami.

niedziela, 19 listopada 2017

WŁODAWSKI ALARM SMOGOWY (4)

Na mapie Europy biała plama Włodawy – BRAK MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA!
http://airindex.eea.europa.eu/

WŁODAWSKI ALARM SMOGOWY (3)

Sezon grzewczy rozpoczął się...
Smog nad Włodawę powrócił...

Oglądajcie: http://www.msnvideo.com/pl-pl/wiadomosci/other/polska-ma-powa%C5%BCny-problem-ze-smogiem-taki-ko%C5%82obrzeg-znika-co-roku-z-mapy-polski/vi-BBF76om?ocid=wispr