niedziela, 20 maja 2018

Andrzej R. - najgorszy s. w historii powiatu włodawskiego (8)


Partyjnego zarządu powiatu nie interesuje malejąca liczbą mieszkańców powiatu (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/05/za-rzadow-psl-w-powiecie-spada-liczba.html). W piśmie WO.1431.06.2018.BT z 13 kwietnia 2018 roku pospisanym przez s. Andrzeja R. (szef powiatowych struktur PSL) stwierdza się: „powiat nie prowadzi ewidencji mieszkańców, nie otrzymuje też takich informacji od organów prowadzących ewidencję ludności” i nie może udzielić „informacji publicznej w zakresie liczby mieszkańców w powiecie na koniec 2014, 2015, 2016, 2017 roku”.
Można domniemywać, iż partyjny zarząd bardziej jest zainteresowany liczbą członków własnej partii i zajmowaniem przez nich kierowniczych stanowisk...

Bez Europejskiej Nocy Muzeów we Włodawie


Żadna z włodawskich organizacji, w tym instytucji kultury, nie włączyła się w organizację Nocy Muzeów w 2018 roku.

ZA RZĄDÓW PSL W POWIECIE SPADA LICZBA LUDNOŚCI ORAZ DOCHODY I WYDATKI NA MIESZKAŃCA


Według Urzędu Statystycznego w Lublinie:

a) liczba ludności powiatu włodawskiego wynosiła w latach:
2014 – 39457
2015 – 39280
2016 – 39084
2017 – brak danych

b) dochody ogółem budżetu powiatu włodawskiego na 1 mieszkańca w zł.:
2014 – 1545
2015 – 1301
2016 – 1259
2017 – brak danych

c) wydatki ogółem budżetu powiatu włodawskiego na 1 mieszkańca w zł.:
2014 – 1592
2015 – 1262
2016 – 1225
2017 – brak danych

MUZEUM NARUSZA PRAWA AUTORSKIE


Ze strony internetowej muzeum:
„Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie informuje, że opublikowane zdjęcie promujące spotkanie z Panem Mariuszem Bonaszewskim zostało wykonane przez Pana Andrzeja Georgiewa.
Muzeum we Włodawie bardzo serdecznie chciałoby przeprosić spadkobierców autora zdjęcia za nieświadome naruszenie praw autorskich.”

sobota, 12 maja 2018

Zadłużenie szpitala na koniec I kwartału 2018 roku (8)


25 kwietnia 2018 roku napłynęło:
„w odpowiedzi na zapytanie, uprzejmie informuję, iż zobowiązania SP ZOZ we Włodawie na dzień 31.03.2018 roku wynoszą 21.837.282,25 zł. Ze sprzedaży usług medycznych w I kwartale br. przychody wynoszą 69.622,72 zł.
Barbara Kiełek
główny księgowy
SP ZOZ we Włodawie”

Szkoły średnie świętują

Cała Polska w 2018 roku świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości a włodawskie szkoły średnie „oryginalnie” cofnęły się w czasie jeszcze o cały okres zniewolenia.
I ten oflagowany pień...