niedziela, 21 maja 2017

Ppr Mariusz Snopek

Kierownik wydziału Franciszek P. nie udzielił informacji publicznej, czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/czy-na-terenie-powiatu-wodawskiego.html

Ppr Mariusz Snopek w tzw. postanowieniu z 20 kwietnia 2017 roku pod sygnaturą akt PR Ds 261.2017 udziela informacji publicznej za Franciszka P. i informuje jakoby Franciszek P. zgodnie z treścią wniosku udzielił informacji publicznej. O czym wnioskodawcy nic nie wiadomo.
Franciszek P. jest sekretarzem Zarządu Powiatowego PSL. PSL sprawuje władzę w powiecie.


Ppr Jolanta Sołoducha szefowa włodawskiej prokuratury

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udzielił informacji publicznej, więcej czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/01/powiatowy-rzecznik-konsumentow.html

Po czym podkomisarz w porozumieniu z prokuratorem z niewiadomych powodów (brak uzasadnienia) 28 lutego 2017 roku umarzają dochodzenie, więcej czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/podkomisarz-w-porozumieniu-z.html


Ppr Jolanta Sołoducha szefowa włodawskiej prokuratury w tzw. postanowieniu z 21 kwietnia 2017 roku pod sygnaturą akt PR Ds 319.2017 informuje jakoby rzecznik zgodnie z trścią wniosku udzieliła informacji publicznej. O czym wnioskodawcy nic nie wiadomo:(

Dalej radzi...

Grzegorz D. w stanie wojennym w 1982 roku jako tzw. zastępca prokuratora rejonowego oskarżał internowanych przetrzymywanych w zakładzie karnym m. in. z niesławnego art. 212 kk oraz „o to, że w okresie internowania sporządzali i kolportowali dokumenty, znieważające organa władzy PRL”. Wyroki skazujące podpisywał tzw. sędzia Henryk K.. W 2017 roku Henryk K. wieloletni „zasłużony” tzw. prezes sądu przeszedł w stan spoczynku.
Grzegorz D. został pierwszym burmistrzem po upadku komuny. Po nad 2 latach sprawowania rządów rezygnuje i zakłada kancelarię, którą prowadzi po dziś dzień. Po za tym pracuje w charakterze r. p. w starostwie i urzędzie pracy.
W 2010 roku Grzegorz D. wchodzi w skład Włodawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Żona emerytka od lat w radzie miasta. Córka kupuje od miasta grunt bez przetargu.
Grzegorz D. wybudował w centrum miasta obszerny budynek, w którym lokale wynajmuje m. in. tzw. wydział sądu, któremu przewodniczy córka Grzegorza D.. Pomimo tego, że tzw. sąd został niedawno gruntownie odremontowany wydział zarządzany przez córkę pozostał w wynajmowanym wcześniej lokalu.
Kiedy Grzegorz D. z racji na sprawowaną w starostwie funkcję został poproszony o potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem na konkurs organizowany przez starostwo odesłał do notariusza. Jeden z notariuszy wynajmuje lokale w budynku wystawionym przez Grzegorza D. zaraz obok lokali zajmowanych przez tzw. sąd. To Grzegorz D. jest odpowiedzialny za takie sformułowanie warunków konkursu, że trzeba ponosić z tego tytułu dodatkowe opłaty, co jest ewenementem w skali kraju.

Grzegorz D. został oskarżony przez tzw. prokuraturę o przeniesienia prawa miejscowego ponad powszechnie obowiązującym, tzw. afera dietowa. Sprawa trafiła do tzw. sądu. Tzw. sędziowie nie byli zdecydowani, czy chcą sądzić swojego znajomego i ojca koleżanki z pracy czy też nie. Długo się wahali. Zapadł konsensus. Grzegorza D. ukarano (tzw. ssr Andrzej B.) grzywną w kwocie stanowiącej 10% z kwoty, której żądał tzw. prokurator. Po czym nastąpił wpis do Krajowego Rejestru Karnego. Bez żadnych konsekwencji.http://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/LIX-270-14.pdf


czwartek, 18 maja 2017

Pomiary jakości powietrza

Zanieczyszczone, szkodliwe powietrze to głównie problem zimy. Powiat przylega do granicy państwa i UE. W takim miejscu szczególnej wagi nabiera sprawdzanie jakości powietrza. Pod Włodawą w Adampolu znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc. Nad jeziorem Białym odpoczywają dziesiątki tysięcy turystów. W granicach powiatu leży duża część Poleskiego Parku Narodowego i cały Sobiborski Park Krajobrazowy.
Ze szkodliwością zanieczyszczonego powietrza jest jak ze szkodliwością palenia papierosów.

Irena Orzeł z Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w wiadomości e-mail z 18 maja 2017 roku informuje: „stacje funkcjonujące w sieci pomiarowej woj. lubelskiego określone są w "Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020" zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program ten zamieszczony jest na naszej stronie internetowej, link http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/11/PPM%C5%9A-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego-na-lata-2016-2020.pdf Program nie przewiduje stacji pomiarowej na terenie powiatu włodawskiego”.

[Wyróżnienie fragmentu tekstu pochodzi od autora posta.]

wtorek, 16 maja 2017

PODWYŻKA

O podwyżkę dla starosty Andrzeja Romańczuka z 10 do 11 tys. zł. wnioskował jego kolega z PSL przewodniczący rady powiatu Romuald Pryll a rada powiatu (na 17 radnych 9 z PSL) w drodze uchwały zatwierdziła:(

poniedziałek, 15 maja 2017

Informacja publiczna na temat kosztów tzw. gali "Wschody Powiatu Włodawskiego" została udostępniona dopiero po publikacji niniejszego posta

Starostwo nie udzielało informacji publicznej w kwestii całkowitych kosztów tzw. gali "Wschody Powiatu Włodawskiego" z uwzględnieniem kosztów statuetek i usług gastronomicznych do czasu opublikowania niniejszego posta. Dopiero po tygodniu od publikacji nadeszła informacja.

Nieudzielenie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.