niedziela, 17 września 2017

WŁODAWSKI ALARM SMOGOWY (2)

O wpływie spalania węgla na długość życia czytaj: http://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/nowoczesne-zycie/jak-darmowy-w%C4%99giel-zabija-ludzi-w-chinach/ar-AArUHJc?li=BBr5MK7&ocid=wispr
A często w naszym powiecie w piecach spalane są śmieci... :(

Z wolna zbliżają się chłody, zima i sezon grzewczy.
O monitorowaniu jakości powietrza w powiecie czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/czy-na-terenie-powiatu-wodawskiego.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/pomiary-jakosci-powietrza.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/01/wodawski-alarm-smogowy.html

czwartek, 14 września 2017

TZW. PROKURATURA W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL

Włodawska tzw. prokuratura nie podejmuje zawiadomień przeciwko funkcjonariuszom publicznym z PSL, np.: Franciszkowi i Adamowi P., Andrzejowi R.
Tzw. prokuratura nie przekazała, po prawidłowo wniesionym zażaleniu na tzw. postanowienie, do tzw. sądu tzw. postępowania sygn. akt PR Ds. 46.2017 przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z PSL Franciszkowi P.
Tzw. prokuratura wbrew faktom wydaje postanowienia (dotyczą nieudzielenia informacji publicznej) w interesie funkcjonariuszy publicznych z PSL, czytaj posty np.: http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/hanna-gorajska-majewska-prokurator.html, http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/andrzej-matysiewicz-prokurator.html
Tzw. prokuratura wbrew faktom wydaje postanowienia w interesie funkcjonariuszy publicznych z PSL, czytaj posty np.: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/ppr-mariusz-snopek.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/tomasz-l-asesor-prokuratury-rejonowej.html
Tzw. prokuratura współpracuje z tzw. sądem w interesie rządzącego w powiecie PSL, czytaj post: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-psl.html
Tzw. Prokuratura sprawdzała sprawę zatopienia w jeziorze Białym śmigłowca MI-2 (czytaj posty: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/zatopienie-smigowca-mi-2-w-wodach.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/lokalna-atrakcja-turystyczna.html) i nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Idąc za logiką procedowania tzw. prokuratury złom za zgodą starosty (Wiesław H. z PiS) można wrzucać do jeziora bezkarnie.
W tzw. postępowaniu PR Ds 665.2017 przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z rządzącego w powiecie PSL i funkcjonariuszce publicznej przewodniczącej wydziału w miejscowym tzw. sądzie (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/dalej-radzi-gdzie-sie-da.html) tzw. prokuratura nie uznała zawiadamiającego za poszkodowanego (celem wykluczenia z tzw. postępowania) i nie przesłała zawiadamiającemu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, czym wbrew faktom i stanowi prawnemu nie dopuściła do rozpatrzenia sprawy przez tzw. sąd. Tzw. prokuratura ukręciła łeb sprawie i pozamiatała pod dywan na szkodę skarbu państwa i interesu publicznego za to w interesie PSL przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi 2018 roku.
Tzw. prokuratura wbrew faktom wydaje postanowienia (dotyczy nieudzielenia informacji publicznej) w interesie funkcjonariuszy publicznych, czytaj posty np.:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/ppr-jolanta-sooducha-szefowa-wodawskiej.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/niedostepne-informacje-na-temat-kwot.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/podkomisarz-w-porozumieniu-z.html
Tzw. prokuratura, tak poprowadziła tzw. postępowanie w tzw. aferze dietowej, że „nikt z członków zarządu ani nikt z radnych nie zwrócili żadnej części kwot z diet”, czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/06/gosujac-pamietajcie-o-nich.html
Tzw. prokuratura nie udziela informacji publicznej na zapytanie o imiona i nazwiska tzw. ppr i apr zatrudnionych w tejże tzw. prokuraturze. Nie udziela informacji publicznej także w innych kwestiach, czytaj post np.: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/nie-udzielenie-informacji-p.html

Funkcjonariusze tzw. prokuratury włodawskiej procedują (przesłuchują świadków) w sprawach zawiadomień na funkcjonariuszy działających w tejże tzw. prokuraturze, w tzw. „ramach pomocy prawnej - PR 3 Ds. 72.2017 Prokuratury Rejonowej w Chełmie”.

środa, 13 września 2017

Kandydaci na nominowanych do LISTY ANTYINNOWACYJNOŚCI POWIATU WŁODAWSKIEGO 2017

Do 30 listopada 2017 r. zgłaszamy kandydatów na nominowanych do LISTY ANTYINNOWACYJNOŚCI POWIATU WŁODAWSKIEGO 2017. 1 grudnia 2017 roku nastąpi ogłoszenie nominowanych do LAPW2017 a 1 stycznia 2017 roku ogłoszona zostanie LAPW2017.
Zgłoszenia wysyłamy na adres: z.wokandy@gmail.com

Dotychczas zgłoszeni:
1) Tomasz Lewtak (tzw. ppr)

2) Marian Kupisz (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

3) Andrzej Bieńko (tzw. ssr)

4) Teresa Szpilewicz (dyrektor SPZOZ nominowana bez konkursu przez zarząd powiatu – cały zarząd z PSL)

5) Mariusz Telepko (PiS, Zastępcą Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej)

6) Wiesław Holaczuk (PiS, radny)

7) Maria Kunc (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

8) Franciszek Panasiuk (PSL, m.in.: kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa starostwa powiatowego)

9) Adam Panasiuk (PSL, m.in.: wicestarosta)

10) Ewa Lisowiec (prezes sądu, tzw. ssr)

11) Anita Lewczuk vel Leoniuk (dyrektor M. Zespołu Synagogalnego nominowana bez konkursu przez zarząd powiatu – cały zarząd z PSL)

12) Marzena Gawlińska-Dudzik (przewodnicząca w. sądu, tzw. ssr)

13) Dariusz Semeniuk (PSL, m.in.: zarząd powiatu)

14) Marta Wawrzyszuk (kierownik Referatu Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy Włodawa)

15) Mariusz Snopek (zastępca prokuratora rejonowego, tzw. ppr)

16) Jolanta Sołoducha (prokurator rejonowy, tzw. ppr)

17) Grzegorz Dynkiewicz („Radca Prawny RP”)

18) Romuald Pryll (PSL, przewodniczący rady powiatu)

19) Małgorzata Dejneka (powiatowy rzecznik konsumentów)

20) Grażyna Kowalik (wójt Gminy Hanna)

21) Andrzej Kratiuk (sekretarz Gminy Włodawa)


22) Tadeusz Sawicki (wójt Gminy Włodawa)


23) Andrzej Romańczuk (PSL, m.in.: starosta)

czwartek, 7 września 2017

Przed wyborami samorządowymi 2018 roku (cz. 1). PiS: po ostatniej kadencji w opozycji, choćby z diabłem - byle u władzy!

Z niesprawdzającymi się „liderami” (czytaj posty, do których linki poniżej) PiS ma duże szanse zaliczyć kolejną porażkę w wyborach samorządowych wypadających jesienią 2018 roku. Ostatnie zwycięskie dla PiS wybory parlamentarne z 2015 roku pokazały słabość aktualnego pełnomocnika powiatowego - nie dostał się do sejmu. Włodawski PiS kojarzony jest przede wszystkim z osobą byłego starosty, pełnomocnika powiatowego partii Wiesława H. a to nie przysporzy głosów... Słabości dowodzi postawa, kiedy pełnomocnik z góry wchodzi w każdą koalicję, choćby z diabłem - byle u władzy.

http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/zatopienie-smigowca-mi-2-w-wodach.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/06/gosujac-pamietajcie-o-nich.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/11/partyjniackie-ukady.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/08/miedzy-panem-wojtem-i-plebanem-partyjne.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/09/partyjniactwo-miejscowego_17.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/09/bracia-d-m-krzysztof-i-mariusz-t.html

niedziela, 3 września 2017

Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu Dariuszowi S. (PSL)

Z końcem lipca 2017 roku do tzw. sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi S. z art. 212 § 1, 2 kk (pomówienie - kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) i art. 216 § 1, 2 kk (znieważenie - kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).
Aktualnie tzw. postępowanie toczy się przed tzw. Sądem Rejonowym we Włodawie, II Wydział Karny, sygn. akt II K 305/17.

środa, 16 sierpnia 2017

Znowu we Włodawie o jeziorze Białym i ciągle bez zmian...

Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie 20 kwietnia 2016 roku i 16 maja 2017 roku poświęconych jezioru Białemu nie zjawił się jak, co roku wójt Tadeusz S., unikając niewygodnych dla siebie pytań. Rodzina wójta robi interesy nad jeziorem.
Jeden z najstarszych włodawskich policjantów Andrzej Wołos przyznał, że czas dojazdu do zdarzenia nad jeziorem Białym jest dłuższy od przeciętnego.
Podający się za tzw. s. Andrzej R. obiecał omówić problemy z wójtem.
Rok rocznie wracają te same problemy:
  1. wybetonowanie przez gminę ścieżki wokół jeziora spowodowało spływanie wód opadowych prosto do jeziora,
  2. nie wystarczająca liczba ratowników.
  3. brak toalet,
  4. zakłócanie ciszy nocnej.
Czytaj:
1. http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/08/na-dnie-jeziora-biaego.html
2. http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/zatopienie-smigowca-mi-2-w-wodach.html