sobota, 17 lutego 2018

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (4)

Po postanowieniu (sygn. akt PR Ds. 261.2017) podpisanym 20 kwietnia 2017 roku przez zastępcę prokuratora rejonowego Mariusza Snopka (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/02/tzw-prokuratura-w-interesie-rzadzacego.html) nadszedł czas, po blisko 10 miesiącach przewlekania tzw. postępowania, na podpis tzw. ssr Andrzeja Bronisz. Postanowienie sądowe, sygn. akt II Kp 232/17, jest datowane: 6 lutego 2018 roku. Tzw. sąd pod przewodnictwem Andrzeja Bronisz „przy udziale Prokuratora Moniki Okońskiej” (nieprawda; Monika Okońska jest asesorem) przekonuje: „w odpowiedzi na złożony mailowo w dniu 17 lutego 2017 r. wniosek […] w dniu 27 lutego 2017 r. również mailowo (jakkolwiek z innego adresu aniżeli ten, na który wysłał on email) udzielono mu stosownej informacji”.
Informacja publiczna, tak zgodnie „procedowana” przez partyjnego kierownika (PSL) Franciszka Panasiuka i zastępcę prokuratora rejonowego Mariusza Snopka oraz tzw. ssr Andrzeja Bronisz do dnia dzisiejszego do wnioskującego nie dotarła.

O tzw. sądzie działającym w interesie rządzącego w powiecie PSL więcej czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-psl.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-rzadzacego-w.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/10/tzw-sad-w-interesie-rzadzacego-w.html

Coraz bliżej do pociągnięcia do odpowiedzialności zorganizowanej grupy p. z tzw. Sądu Rejonowego we Włodawie ferującego tzw. wyrok i zasądzającej tysiące złotych w interesie likwidowanego tzw. muzeum w tzw. postępowaniu sądowym sygnatura akt I C 125/15 na podstawie innego tzw. postępowania sądowego, w którym m.in. dopuszczono się łamania praw człowieka (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/10/pociagniecie-do-odpowiedzialnosci.html).

piątek, 16 lutego 2018

TZW. PROKURATURA W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (2)

17 lutego 2017 roku drogą korespondencji elektronicznej został przesłany do starostwa powiatowego we Włodawie wniosek o udostępnienie informacji publicznej: "czy na terenie powiatu włodawskiego monitorowana jest sytuacja zapylenia powietrza (smog)? I gdzie zlokalizowane są ośrodki monitoringu?" (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/czy-na-terenie-powiatu-wodawskiego.html).
19 kwietnia 2017 roku Franciszek Panasiuk (PSL), kierownik wydziału środowiska i rolnictwa w starostwie powiatowym w rozmowie z podkomisarzem policji Tomaszem Pawlikiem twierdził jakoby odpowiedział na wniosek z 17 lutego 2017 roku. Franciszek Panasiuk tłumaczył Tomaszowi Pawlikowi, iż udzielił odpowiedzi pomimo, że zapytanie nie spełniało wymogów formalnych, to znaczy nie było w formie papierowej z podpisem lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym. Tomasz Pawlik z rozmowy sporządził tzw. notatkę urzędową.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził (sygn. akt II SAB/Lu 10/12), że zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie ma prawa żądać, aby wniosek przesłany w formie elektronicznej był autoryzowany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że wniosek o udzielenie takiej informacji może przybrać każdą formę, a osoba jej żądająca nie musi nawet w pełni być zidentyfikowana.
Tzw. ppr Mariusz Snopek z miejscowej tzw. prokuratury w postanowieniu (sygn. akt PR Ds. 261.2017) z 20 kwietnia 2017 roku uzasadnia: „oceny jakości powietrza zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska”, „wyniki ocen jakości powietrza są udostępnione na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.wios.lublin.pl”, „pomiary zapylenia powietrza mogą być wykonywane w ramach zadań własnych związanych np. z realizacją prowadzonych projektów przez jednostki szczebla gminnego ”, „informacje na ten temat nie znajdują się jednak w zasobach Starostwa Powiatowego we Włodawie”, „odpowiedź ze Starostwa Powiatowego we Włodawie została wysłana […] z adresu srodowisko@powiat.wlodawa.pl”.
W swojej tzw. notatce z 19 kwietnia 2017 roku o asekuracyjnej postawie partyjnego kierownika Franciszka Panasiuka podkomisarz Tomasz Pawlik zapisał: „będąc upoważnionym przez Starostę [PSL], w zakresie posiadanych kompetencji oraz wiedzy udzielił odpowiedzi [wnioskującemu] wysyłając wiadomość z adresu e-mail srodowisko@powiat.wlodawa.pl”, „nadmienił również, że [wnioskującemu o informację publiczną] mogło się wydawać, że nie otrzymał odpowiedzi gdyż została ona udzielona z innego adresu e-mail niż ten na który wysłał zapytanie”. Każdy, kto korzysta z poczty elektronicznej przyzna, że jest to prawdziwie kuriozalne tłumaczenie się...
Informacja publiczna, tak zgodnie „procedowana” przez Franciszka Panasiuka i Mariusza Snopka do dnia dzisiejszego do wnioskującego nie dotarła.

sobota, 10 lutego 2018

Tzw. prokuratura nie udziela informacji publicznej na wniosek dotyczący wymienienia z imienia i nazwiska tzw.: ppr i apr działających w Prokuraturze Rejonowej we Włodawie

Tzw. prokuratura od pół roku nie udziela informacji publicznej na wniosek złożony w imieniu Czytelników bloga WŁODAWSKIE KURIOZA a dotyczący wymienienia z imienia i nazwiska tzw.: ppr i apr działających w Prokuraturze Rejonowej we Włodawie.

Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej. Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.


Prokurator rejonowy we Włodawie Jolanta Sołoducha. Z-ca prokuratora rejonowego we Włodawie Mariusz Snopek.

Starostwo nie udostępnia informacji publicznej na temat tzw. konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ

Od 13 stycznia 2018 roku Starostwo Powiatowe we Włodawie nie udostępnia informacji publicznej: dokumentów związanych z tzw. konkursem na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i zatrudnieniem "nowej" dyrektor, takich jak; uchwała rady powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tzw. konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ, uchwała w sprawie ogłoszenia tzw. konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, regulamin pracy komisji konkursowej, ogłoszenie o tzw. konkursie na stanowisko dyrektora SP ZOZ, uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP ZOZ, pismo ustalające miesięczne wynagrodzenie, itp.

Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej. Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.

Zarząd powiatu:
1. Andrzej Romańczuk, przewodniczący (PSL)
2. Adam Panasiuk, członek zarządu (PSL)
3. Maria Kunc, członek zarządu (PSL)
4. Marian Kupisz, członek zarządu (PSL)
5. Dariusz Semeniuk, członek zarządu (PSL)

Teresa Szpilewicz (PSL) „nowa” dyrektor SP ZOZ, pełniła obowiązki dyrektora od ostatnich wyborów samorządowych (dokładniej od 3 lat) wygranych przez PSL. Z dniem 29 grudnia 2017 roku powołana na stanowisko dyrektora na okres 6 lat, to jest do 28 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o dyrektorkach nominatkach PSL i „procedurach” ich wyłaniania:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/08/andrzej-r-najgorszy-s-w-historii.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/01/i-prywatnie-i-publicznie-o-teresie-s.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/06/fikcyjny-konkurs-na-dyrektora-m.html

Miejscowe PSL czuje się b. ponieważ miejscowe tzw. organy ścigania i tzw. sąd działają w interesie rządzącego miejscowego PSL, czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/09/tzw-prokuratura-w-interesie-rzadzacego.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-psl.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-rzadzacego-w.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/10/tzw-sad-w-interesie-rzadzacego-w.html

piątek, 9 lutego 2018

Zadłużenie szpitala na koniec 2017 roku (6)

Cytat z pisma DE.0705.2.2018 SP ZOZ Włodawa datowanego 2 lutego 2018 roku: „zobowiązania ogółem wynoszą 22.397.971,64. zł, natomiast przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych wynoszą 268.615,29 zł, z tego: pacjentom nieubezpieczonym - 72.927,16 zł, pracodawcom – 195.688,13 zł.”

wtorek, 6 lutego 2018

Niezwykłe zbiegi okoliczności w muzeum

Niezwykłym zbiegiem okoliczności:
  1. do przetargu zgłosił się jeden wybrany oferent
  2. ceny oferenta były najwłaściwsze z możliwych (niższe o niecałe 5 procent w pierwszej części przetargu i niższe o niecałe 7 procent w drugiej części przetargu)
  3. „oferta w zakresie każdej części otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 punktów”

sobota, 3 lutego 2018

Samorządy zadłużają się na wybory:(

Jednostki samorządowe wykazują zwiększenie wydatków inwestycyjnych (porównując rok 2017 do roku 2018) o ponad 10%. Gmina W. o ponad 20%. Udział inwestycji w całym budżecie Gminy H. w 2018 roku ma się kształtować na poziomie blisko 40%.

Inwestycje to środki unijne i kredyty. Deficyty rosną...

Czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/01/pytania-o-inwestycje-do-gminy-wodawa.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/01/pytania-o-inwestycje-do-gminy-hanna.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/01/pytania-o-inwestycje-do-gminy-miejskiej.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/02/pytania-o-inwestycje-do-starostwa.html