środa, 16 sierpnia 2017

Znowu we Włodawie o jeziorze Białym i ciągle bez zmian...

Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie 20 kwietnia 2016 roku i 16 maja 2017 roku poświęconych jezioru Białemu nie zjawił się jak, co roku wójt Tadeusz S., unikając niewygodnych dla siebie pytań. Rodzina wójta robi interesy nad jeziorem.
Jeden z najstarszych włodawskich policjantów Andrzej Wołos przyznał, że czas dojazdu do zdarzenia nad jeziorem Białym jest dłuższy od przeciętnego.
Podający się za tzw. s. Andrzej R. obiecał omówić problemy z wójtem.
Rok rocznie wracają te same problemy:
  1. wybetonowanie przez gminę ścieżki wokół jeziora spowodowało spływanie wód opadowych prosto do jeziora,
  2. nie wystarczająca liczba ratowników.
  3. brak toalet,
  4. zakłócanie ciszy nocnej.
Czytaj:
1. http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/08/na-dnie-jeziora-biaego.html
2. http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/zatopienie-smigowca-mi-2-w-wodach.html

WNIOSKI O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ DO SPAMU? (2)Podający się za tzw. s. Andrzej R. w piśmie WO.1431.15.2017.BT z 21 lipca 2017 roku wskazuje, „że osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie poczty elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Włodawie jest informatyk” Adam Radosław O.

Czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/wnioski-o-informacje-publiczna-do-spamu.html

piątek, 4 sierpnia 2017

Rekordy wójta

Tadeusz Sawicki wójt Gminy Włodawa sprawuje swoją funkcję od 17,5 roku. Stanowisko objął 15 lutego 2000 roku.
W tym czasie jego zarobki wzrosły np. od ok. 4 tys. zł. w 2006 roku do ponad 11 tys. złotych w roku 2016.

Gminny referat

W piśmie Or.1431.4.2017.ER Urzędu Gminy Włodawa z 18 lipca 2017 roku (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/nadeszo-spoznione-pismo-z-urzedu-gminy.html) podpisanym przez Andrzeja Kratiuka (popierany przez PiS) sekretarza gminy komunikuje się m.in.:
  1. jakoby Marta Wawryszuk kierownik Referatu Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy posiadała „wykształcenie wyższe magisterskie” podczas gdy w rzeczywistości posiada wykształcenie licencjackie.
  2. jakoby Marta Wawryszuk za pierwsze półrocze 2017 roku zarobiła „443 034 zł.”, co daje miesięczne pensum na poziomie: 73 839 zł.
Na wniosek o informację publiczną; co zrobiła Marta Wawryszuk zatrudniona od 1 października 2003 roku po dzień dzisiejszy dla mieszkańców gminy w piśmie z 1 sierpnia 2017 roku
powiadomiono:
„1. Organizowanie i współorganizowanie imprez i wydarzeń okolicznościowych, jubileuszowych, rekreacyjnych oraz promocyjnych na terenie gminy Włodawa lub poza obszarem w ramach jej promocji,
2. Nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i przedsiębiorcami w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz promocji,
3. Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie gminy Włodawa,
4. Nawiązywanie kontaktów z mediami oraz ośrodkami informacji turystycznej w zakresie promocji gminy,
5. Koordynacja działań promocyjnych na stronach internetowych, portalach, forach społecznych gminy Włodawa,
6. Koordynowanie Punktu Informacji Turystycznej w Okunince,
7. Przygotowywanie materiałów promocyjnych (folderów, gadżetów, ulotek, plakatów, tablic informacyjnych) gminy Włodawa,
8. Zabieganie o środki finansowe na rzecz gminy Włodawa w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki i promocji,
9. Popularyzacja twórczości ludowej i folkloru,
10. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz promocji,
11. Aktywizowanie i wspieranie mieszkańców gminy Włodawa w działaniach na rzecz promocji regionu,
12. Nadzór nad działaniami informatyzacji gminy Włodawa,
13. Nadzór nad działaniami z zakresu edukacji i oświaty,
14. Nadzór nad świetlicami wiejskimi i obiektami rekreacyjnymi na terenie gminy Włodawa w zakresie organizowania zajęć, remontów bieżących, gospodarowania obiektem i mieniem,
15. Prowadzenie spraw związanych z wykazem kąpielisk na terenie gminy Włodawa, ich ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
16. Nadzór na prawidłowością wydatkowania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego,
17. Sporządzanie i wykonywanie planów budżetowych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz promocji gminy,
18. Prowadzenie najmu świetlic wiejskich, będących własnością gminy Włodawa.”

* * *

M. W. łączono z tzw. aferą podpisową.

sobota, 29 lipca 2017

Lokalna atrakcja turystyczna

Franciszek Panasiuk (sekretarz zarządu powiatowego PSL) kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa starostwa powiatowego we Włodawie w piśmie z 14 lipca 2017 roku deklaruje, „że na chwilę obecną nie są i nie będą podejmowane działania dotyczące usunięcia kadłuba śmigłowca zatopionego w 2012 roku w wodach jeziora Białego w m. Okuninka. Należy nadmienić że kadłub zatopiony został na głębokości ok 18 m”.
Franciszek Panasiuk wypowiadał się dla «Kuriera Lubelskiego» (16 marca 2012 roku) jakoby kadłub śmigłowca miał być «lokalną atrakcją turystyczną».


Czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/zatopienie-smigowca-mi-2-w-wodach.html

środa, 26 lipca 2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie zadłużenia

Od 5 lipca 2017 roku SPZOZ we Włodawie nie udziela informacji publicznej o kwocie swojego zadłużenia na koniec II kwartału 2017 roku. Nie informuje także, czy świadczy zabiegi odpłatne i jakie pozyskano za nie środki w II kwartale 2017 roku?

O wcześniejszym zadłużeniub SPZOZ czytaj:
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/04/zaduzenie-szpitala-na-dzien-31-marca.html
http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/12/zaduzenie-szpitala-24-miliony-zotych-1.html


Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej. Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.

poniedziałek, 24 lipca 2017

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (2)

Tzw. sąd w tzw. postępowaniach wymienionych w publikacji: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/tzw-sad-w-interesie-psl.htmlNIE ROZPATRZYŁ WNIOSKÓW O WYŁĄCZENIE WSZYSTKICH TZW. SSR.
Kwalifikacja: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.