czwartek, 21 czerwca 2018

Głośno o naszym jeziorze


Grupa młodych ludzi bawiła się nad jeziorem w pobliżu Włodawy. Doszło do kłótni. Trzech chłopaków z pomocą koleżanki uprowadziło znajomego. Uprowadzony był brutalnie bity i gwałcony kluczem do odkręcania kół samochodowych i kijem baseballowym... Zastraszany...

GUS informuje: w powiecie włodawskim przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. ludności (2016): 156,8. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w % (2016): 80,8.

A CO Z PREWENCJĄ?

wtorek, 19 czerwca 2018

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (6)


Tzw. sąd przed zbliżającymi się coraz większymi krokami wyborami samorządowymi czyści przedpole lokalnemu PSL. Tzw. posiedzenia „zmazujące w.” odbywają się dzień w dzień, np.:
- „w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 9:30 sala 3 w lokalu sądowym”; II Kp 85/18, PR Ds. 46.2017 (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/01/powiatowy-rzecznik-konsumentow.html, http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/podkomisarz-w-porozumieniu-z.html),
- „w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 9:30 sala 3 w lokalu sądowym”; II Kp 104/18, PR Ds. 665.2017.

TZW. SĄD W INTERESIE RZĄDZĄCEGO W POWIECIE PSL (5)


Podający się się za tzw. ssr Dariusz Gałkowski (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/10/tzw-sad-w-interesie-rzadzacego-w.html) zatwierdził (II Kp 233/17, tzw. Sąd Rejonowy we Włodawie) tzw. postanowienie (PR Ds. 319.2017, tzw. Prokuratura Rejonowa we Włodawie) podpisane 21 kwietnia 2017 roku przez podającą się za tzw. ppr Jolantę S. (http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/05/ppr-jolanta-sooducha-szefowa-wodawskiej.html), która nie odniosła się do stanu f. w interesie podległych jej tzw. funkcjonariuszy.
Wbrew wygenerowanym „dokumentom” poświadczającym n. i f. zeznaniom funkcjonariuszka publiczna podająca się za tzw. p.r.k. Małgorzata D. nie udzieliła informacji publicznej.

niedziela, 17 czerwca 2018

Bezrobocie w powiecie wg GUS blisko 20%


Pracujący ogółem w tys. (2016): 9,8.
Pracujący ogółem na 1000 ludności (2016): 251,9.
Bezrobotni zarejestrowani ogółem w tys. (2016): 2,8.
Bezrobotni zarejestrowani z liczby ogółem w % pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok (2016): 47,6.
Bezrobotni zarejestrowani z liczby ogółem w % w wieku 24 lata i mniej (2016): 15,4.
Bezrobotni zarejestrowani z liczby ogółem w % w wieku 50 lat i więcej (2016): 26,0.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % (2016): 19,2.

Za 2017 rok brak danych.

środa, 13 czerwca 2018

PS do Nocy Muzeów we Włodawie


Dopiero po opublikowaniu postu: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2018/05/bez-europejskiej-nocy-muzeow-we-wodawie.html muzeum zdecydowało się zorganizować 26 maja 2018 roku Noc Muzeów. Noc Muzeów w Polsce odbyła się 19 maja 2018 roku. Włodawska Noc Muzeów zakończyła się na kilka godzin przed północą, wcześniej niż w innych muzeach.

wtorek, 12 czerwca 2018

Starostwo Powiatowe we Włodawie nie udziela informacji publicznej na temat tzw. gali Wschody Powiatu Włodawskiego 2018


Wniosek w tej sprawie dotyczył budżetu, sponsorów, zawartych umów itd.
Starosta: Andrzej Romańczuk (PSL), wicestarosta: Adam Panasiuk (PSL).
Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

O poprzedniej tzw. gali: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/06/przejedli-i-przepili.html