środa, 17 września 2014

Bracia d. m. Krzysztof i Mariusz T..

Ze Szkolnej Izby Pamięci Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie przekazano do m. eksponaty i księgę inwentarzową. W księdze pod pozycją 399 była wpisana makieta obozu śmierci w S..
 
 
Makieta przechowywana była w magazynie m.. W 1993 r. urządzano stałą wystawę w filii m. w S.. Makieta na powstającą wystawę była „jak znalazł”. Makieta zaewidencjonowana była jedynie w Księdze Inwentarzowej Szkolnej Izby Pamięci. Księga nie była dokumentem inwentarzowym w rozumieniu m.. Wykorzystał to ówczesny d. Krzysztof T. i zaaranżował fikcyjny zakup makiety przez m..
Makieta w 1993 r. nosiła ślady upływu czasu ale była w dość dobrym ogólnym stanie zachowania. Opisany przykład makiety nie był wyjątkiem, taka musiała być praktyka. Od zleceń „wyprowadzana była” prowizja.
Krzysztof T. w czasie sprawowania funkcji d. codziennie już od wczesnych godzin przedpołudniowych „urzędował” w pobliskiej pijalni piwa „P. K.”. Krzysztof T. "nie odpuszcza" m., w połowie 2011 r. bez powodzenia startował w konkursie na d..

Funkcjonariusz Wiesław H. po odejściu na własne żądanie p. o. d. Krzysztofa S., czym prędzej udał się do tzw. resortu kultury po zgodę na powołanie nowego d. m. bez procedury konkursowej. Pomimo wejścia w życie nowych przepisów obligujących samorządy do przeprowadzania konkursów, takową zgodę pozyskał. Na stanowisku d. m. bezzwłocznie znalazł się zwolniony przez konkurencyjną partię w stosunku do partii funkcjonariusza Wiesława H. d. sz., dobry kolega i rówieśnik i tak jak Wiesław H. nauczyciel h. Mariusz T.. Mariusz T. jest niezawodnym wykonawcą wskazówek i sugestii Wiesława H.. Mariusz T. na posadzie d. m. zarabia ponad 4 000 zł. miesięcznie.

Po wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Mariusz T. (o ile partia lidera Wiesława H. pozostanie u steru rządów, sama lub w koalicji z jakąkolwiek inną, do czego pod wodzą Wiesława H. przejawia wybitne skłonności) ma plan zatrudnić w m. swojego brata Krzysztofa T..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz