środa, 17 września 2014

Centrum Kultury nie będzie...

Przed wyborami samorządowymi 16 listopada 2014 r. jedna z włodawskich instytucji kultury zorganizowała 12-14 września 2014 r. dni otwarte (koncerty, przedstawienia, wystawy, filmy). Dni otwarte okazały się mało konkurencyjne w stosunku do Festiwalu Trzech Kultur (19-21 września 2014 r.) jak wykazała to mała frekwencja.
Byłoby lepiej, gdyby 4 włodawskie instytucje kultury (w tym 2 d.k.) zamiast ze sobą konkurować, połączyły siły. Nie dojdzie do tego ponieważ na drodze stoją partykularne interesy partyjne i dotacje różnych organizatorów. Miejscowi decydenci wolą utrzymywać 4 podległych sobie dyrektorów i 4 instytucje niż jedno silne ale i bardziej niezależne centrum kultury.
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) przewiduje możliwość łączenia instytucji kultury. Połączenia bibliotek, muzeów, domów kultury miały miejsce i są przygotowywane w Mielcu, Piasecznie, Barlinku, Ostrzeszowie, Lubaniu, Tarnobrzegu, Kole, Człuchowie, Karpaczu, Kaletach... w całej Polsce. Warto dodać, że różni organizatorzy mogą na podstawie umowy zawartej pomiędzy sobą łączyć instytucje kultury.
Silne centrum kultury mogłoby o wiele skuteczniej prowadzić działalność promocyjną, edukacyjna, pozyskiwać fundusze zewnętrzne, zajmować się wolontariatem, być centrum aktywności lokalnej, centrum informacji, posiadać stabilność finansową. Ewentualnie zlecać działalność pomocniczą w tym obsługę administracyjną, księgową, prawną podmiotom zewnętrznym (outsourcing), co przyczyniłoby się do poważnych oszczędności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz