sobota, 9 kwietnia 2016

Tzw. ssr Marzena G. - D. nie udostępnia informacji publicznej

24 stycznia 2016 roku w związku z wyrokiem NSA, sygn. akt I OSK 634/14 i wyrokiem WSA Gdańsk, sygn. akt SA/GD 764/14 zwróciłem się do tzw. Sądu Rejonowego we Włodawie, I Wydział Cywilny z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o Andrzeju B. i Marzenie G. - D. takich jak: wykształcenie, awanse, przebieg kariery zawodowej, kompetencje.

W odpowiedzi otrzymałem:

Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz