sobota, 10 września 2016

Przypadek: w. gminy H. mgr Grażyna Stanisława K..

Odpowiedzialna za dziką prywatyzację szkół i ośrodka zdrowia. Czego się nie imała, żeby wyciągnąć ludzki grosz... Drzewa po miedzach kazała wycinać.
Razem z Markiem B. (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2014/10/zgubna-zadza-publicznego-pieniadza.html) zamieszana w fikcyjne szkolenia rolników. Uniewinniona decyzją tzw. sądu, który "ręka w rękę" z władzą, choćby i tą gminną.
Grażyna Stanisława K. doprowadziła do kontrowersyjnego użyczenia gminie przez parafię zabytkowego drewnianego kościółka w H. na okres 5 lat. W tym czasie za kwotę blisko 10 milionów złotych parafialna świątynia miała być odrestaurowana. Środki miały być pozyskane w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie wiadomo skąd pochodziłyby fundusze na udział własny gminy. 21 lipca 2016 r. nastąpiło w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięcie konkursowe I naboru wniosków. Wniosek podpisany przez Grażynę Stanisławę K. nie uzyskał minimum punktowego. Czym się skończą 5-letnie rządy w kościele mgr Grażyny Stanisławy K.?
Na początku lutego 2017 roku Urząd Marszałkowski w L. ogłosił listę projektów spełniających wymagania formalne dopuszczonych do oceny merytorycznej w ramach projektów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L. na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Gmina wnioskowała o prawie 6 milionów złotych dofinansowania, przy całkowitym koszcie 8,7 miliona złotych. Teraz pani wójt twierdzi, jakoby nic jej nie było wiadomo o tym, iż to gmina ma zagwarantować całą kwotę wkładu własnego.
Wójt oceniła, że kościółek w H. jest unikatem „na skalę światową”. Tylko czekać aż wójt wpisze go na światową listę dziedzictwa UNESCO.


Czytaj też: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/barachoki-kosztem-szkoy.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz