niedziela, 4 września 2016

S. nie udostępnia informacji publicznej

21 i 25 sierpnia 2016 r. zwróciłem się do o udostępnienie informacji publicznej przez podanie imion i nazwisk (wraz z kwotami nienależnie pobranymi czyli przewyższającymi dopuszczalne diety) wszystkich członków zarządu p., którzy w okresie od 2008 r. do 2015 r. pobrali zawyżone diety.
W odpowiedzi otrzymałem pismo:



Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz