czwartek, 15 czerwca 2017

Odpowiedzialni za taki stan rzeczy w muzeum

Pierwszy z celów ustawowych i statutowych jaki winno realizować muzeum to gromadzenie zabytków. Dyrektor muzeum na wniosek o informację publiczną sformułowany: „ile nowych muzealiów zaewidencjonowano od 1 IX 2015 do dnia dzisiejszego?” 27 kwietnia 2017 roku odpowiada: „w okresie od 1.09.2015 Muzeum nie dokonało zakupu muzealiów”. Od 1 września 2015 roku dyrektorem muzeum jest Anita Lewczuk vel Leoniuk.
Na wniosek o informację publiczną dotyczącą działalności naukowej (wymóg ustawowy i statutowy) w tym samym okresie dyrektor wymienia działalności takie jak: „przepisywanie i redagowanie Księgi Pamięci Włodawy i Okolic, której tłumaczenie ręczne nie posiadało wersji elektronicznej”. Przypominam księgę pamięci muzeum otrzymało w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku i zaraz była tłumaczona. „Z księgi” doktoryzował się dyrektor muzeum negatywnie zweryfikowany oficer SB Krzysztof S...
Na wniosek o informację publiczną dotyczący kwalifikacji naukowych pracowników muzeum, podania ich profesji, osiągnięć naukowych, publikacji naukowych itd. Anita Lewczuk vel Leoniuk odpowiada: „w działalności o której pisłam biorą udział zarówno pracownicy muzeum jak i osoby współpracujące, w tym wolontariusze”.
Na wniosek o: „poinformowanie, czy wszystkie zbiory są zewidencjonowane i opracowane naukowo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i kiedy było ostatnie skontrum?” Anita Lewczuk vel Leoniuk 19 maja 2017 roku odpowiada: „muzeum działa zgonie z obowiązujący przepisami prawa więc zbiory są ewidencjonowane i opracowywane. Obecnie trwa inwentaryzacja zbiorów.”

Budżet muzeum za I kwartał 2017 roku to 115 tys. zł. Ponad połowa z tej kwoty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Liczba etatów w muzeum: 5,5; etaty kierownicze: 2,5. W I kwartale było 497 wejść biletowanych.
Zbiory muzeum obejmują ogółem 2351 muzealiów, w tym:
sztuka: 230,
etnografia: 1424,
militaria: 20,
numizmaty: 398,
fotografia: 125,
kartografia: 10,
archiwalia: 144.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz