sobota, 1 lipca 2017

Włodawskie imprezy kulturalne charakteryzują:

 1. Braki programowe: wieloletnie imprezy winny mieć coroczne tematy przewodnie. W wypadku Festiwalu Trzech Kultur konieczne jest powołanie rady programowej z udziałem administratorów kościoła, cerkwi, bóżnicy (repertuar winien być adekwatny do sakralnych wnętrz). Miejsce naturalnych organizatorów – miejscowych parafii – zajął organizator muzeum powiat włodawski (dysponent środków budżetowych).
 2. „Import” za tysiące złotych (np. budżet Festiwalu Trzech Kultur w 2016 roku – 370 tys. zł.) na imprezy masowe wykonawców, którzy występują, inkasują honoraria i wyjeżdżają... co praktycznie pozostaje bez wpływu na animację lokalnej kultury. Przez kilka lat festiwal w dużej mierze realizowała warszawska Agencja Koncertowa "Muzyka". Obszarem rozwoju i naturalnej ewolucji Festiwalu Trzech Kultur będzie jego „eksport” do sąsiadów – państw trójstyku granic: Ukrainy i Białorusi oraz innych państw zainteresowanych ideą festiwalu. Może się to odbywać we współpracy np. z młodszymi od naszego Festiwalu „Spotkaniami Trzech Kultur w Wojsławicach”. „Eksportowi” festiwalu winien towarzyszyć cały pakiet promocyjny walorów kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych i turystycznych powiatu włodawskiego. Konieczne jest stworzenie „bazy eksportowej”. W tym celu prowadzony będzie cykl „Trzy Kultury” (zaczynający się zaraz po Festiwalu Trzech Kultur, zamknięciem cyklu będzie kolejna edycja Festiwalu).
  Cykl „Trzy Kultury” podzielony na bloki:
  Blok 1: raz w miesiącu wystawa, koncert, seminarium, wykład, potańcówka, film, akcja wolontariatu itd..
  Blok 2: zajęcia muzealne, warsztaty z wszystkimi grupami wiekowymi prowadzone przez animatorów i ekspertów skoncentrowane na poznawaniu trzech kultur (dziedzictwo kulturowe i naturalne) odbywające się także na Ukrainie i Białorusi (wymiana młodzieży).
  Blok 3: sieciowanie już działających grup, zespołów, stowarzyszeń itd. i powoływanie do życia nowych form możliwych do zaprezentowania na Festiwalu (z naciskiem na uczestnictwo w tych formach mieszkańców Powiatu Włodawskiego).
  Blok 4: forum aktywności lokalnej.
 3. Słabe przygotowanie merytoryczne.
 4. Pomijanie i niedocenianie zarówno w wymiarze prestiżowym jak i finansowym miejscowych renomowanych twórcy kultury, np. Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobrodów.

P. w kalendarz imprez na 2017 rok wpisał jako imprezy kulturalne np. święta państwowe i rocznice historyczne, imprezy sportowe oraz tzw. galę W.. W. Grażyna K. jako imprezę kulturalną promuje drogę krzyżową z własnym udziałem. Muzeum propaguje „wagary muzealne to promocja ciekawego spędzenia czasu w muzeum dla uczniów i klas które po wystawieniu ocen, mogą już legalnie zademonstrować swoją niechęć do zajęć lekcyjnych”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz