piątek, 4 sierpnia 2017

Gminny referat

W piśmie Or.1431.4.2017.ER Urzędu Gminy Włodawa z 18 lipca 2017 roku (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/07/nadeszo-spoznione-pismo-z-urzedu-gminy.html) podpisanym przez Andrzeja Kratiuka (popierany przez PiS) sekretarza gminy komunikuje się m.in.:
  1. jakoby Marta Wawryszuk kierownik Referatu Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy posiadała „wykształcenie wyższe magisterskie” podczas gdy w rzeczywistości posiada wykształcenie licencjackie.
  2. jakoby Marta Wawryszuk za pierwsze półrocze 2017 roku zarobiła „443 034 zł.”, co daje miesięczne pensum na poziomie: 73 839 zł.
Na wniosek o informację publiczną; co zrobiła Marta Wawryszuk zatrudniona od 1 października 2003 roku po dzień dzisiejszy dla mieszkańców gminy w piśmie z 1 sierpnia 2017 roku
powiadomiono:
„1. Organizowanie i współorganizowanie imprez i wydarzeń okolicznościowych, jubileuszowych, rekreacyjnych oraz promocyjnych na terenie gminy Włodawa lub poza obszarem w ramach jej promocji,
2. Nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i przedsiębiorcami w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz promocji,
3. Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie gminy Włodawa,
4. Nawiązywanie kontaktów z mediami oraz ośrodkami informacji turystycznej w zakresie promocji gminy,
5. Koordynacja działań promocyjnych na stronach internetowych, portalach, forach społecznych gminy Włodawa,
6. Koordynowanie Punktu Informacji Turystycznej w Okunince,
7. Przygotowywanie materiałów promocyjnych (folderów, gadżetów, ulotek, plakatów, tablic informacyjnych) gminy Włodawa,
8. Zabieganie o środki finansowe na rzecz gminy Włodawa w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki i promocji,
9. Popularyzacja twórczości ludowej i folkloru,
10. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz promocji,
11. Aktywizowanie i wspieranie mieszkańców gminy Włodawa w działaniach na rzecz promocji regionu,
12. Nadzór nad działaniami informatyzacji gminy Włodawa,
13. Nadzór nad działaniami z zakresu edukacji i oświaty,
14. Nadzór nad świetlicami wiejskimi i obiektami rekreacyjnymi na terenie gminy Włodawa w zakresie organizowania zajęć, remontów bieżących, gospodarowania obiektem i mieniem,
15. Prowadzenie spraw związanych z wykazem kąpielisk na terenie gminy Włodawa, ich ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
16. Nadzór na prawidłowością wydatkowania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego,
17. Sporządzanie i wykonywanie planów budżetowych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz promocji gminy,
18. Prowadzenie najmu świetlic wiejskich, będących własnością gminy Włodawa.”

* * *

M. W. łączono z tzw. aferą podpisową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz