czwartek, 4 maja 2017

Ppr Mariusz S. - niedostępne informacje na temat kwot diet wypłacanych członkom zarządu powiatu

Ppr Mariusz S. w interesie funkcjonariuszy publicznych ze starostwa twierdzi, że wniosek dotyczący wysokości diet członków zarządu powiatu wysłany 17 grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną trafił do spamu i dlatego starostwo nie odniosło się do wniosku.
Na korespondencję kierowaną drogą mailową do starostwa - zawsze; z tego samego adresu mailowego na ten sam adres mailowy starostwa - przychodziły odpowiedzi. I tak, np.:
a) na maila wysłanego 11 kwietnia 2017 r. odpowiedź nadeszła 12 kwietnia 2017 r.
b) na maila wysłanego 23 kwietnia 2017 r. odpowiedź nadeszła 26 kwietnia 2017 r.
c) na maila wysłanego 2 maja 2017 r. odpowiedź nadeszła 4 maja 2017 r..
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz